071-516 16 00
Minder spoed? Stuur een bericht

We werken hard om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit met ons, blijf er niet mee lopen. Geef uw opmerkingen door aan de betreffende behandelaar of via een van onze assistentes. Wellicht vindt u het prettig een gesprek aan te gaan met uw tandarts?
De tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling
Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de KNMT-Klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.